OPINIE TECHNICZNE

Ocena stanu technicznego budynku lub jego elementów może być sporządzona w formie:

  • opinii technicznej,
  • opinii przedsądowej
  • opinii sądowej,
  • ekspertyzy technicznej,

Opinia techniczna jest oceną stanu obiektu budowlanego lub jego elementu wystawioną na podstawie oględzin i dostępnej dokumentacji projektowej.

Ekspertyza techniczna natomiast jest oceną stanu obiektu budowlanego lub jego elementu popartą badaniami i wyliczeniami wytrzymałości: fundamentów, stropów, ścian, dachu, elewacji oraz innych elementów konstrukcyjnych.

Opinię techniczną oraz ekspertyzę techniczną może sporządzać wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie i w specjalności wynikającej z decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych..