DORADZTWO TECHNICZNE

  • wsparcie merytoryczne w postępowaniu poprzedzającym rozpoczęcie robót budowlanych
  • weryfikacja dokumentacji projektowej
  • sporządzenie planu BiOZ
  • sporządzanie kosztorysów i wycen budowlanych