NADZORY BUDOWLANE

Nad prawidłowym przebiegiem tych procesów budowlanych czuwa Ustawa Prawo Budowlane oraz szereg z nią powiązanych ustaw i rozporządzeń. Ustawa ta jasno określa podział obowiązków pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego. Podejmując się zatem prowadzenia inwestycji budowlanej, polegającej czy to na budowie, remoncie, odbudowie a nawet rozbiórce obiektu budowlanego, niezbędni są oczywiście poza inwestorem: kierownik budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.