KOSZTORYSY BUDOWLANE

Wykonujemy kosztorysy na bazie programu NORMA w zakresie:
  • Kosztorysy ofertowe
  • Kosztorysy inwestorskie
  • Kosztorysy inwestora
  • Kosztorysy zamienne
  • Kosztorysy na roboty dodatkowe
  • Kosztorysy powykonawcze
  • Planowane koszty prac projektowych oraz robót powykonawczych
  • Przedmiary oraz obmiary robót budowlanych