Projektowanie
Inżynieria budowlana i drogowa
Nadzory

Kierowanie robotami budowlanymi drogowymi i kubaturowymi, pomoc nad prawidłowym utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektów budowlanych

WSPÓŁPRACA ZE MNĄ

Właścicielem firmy jest Piotr Branicki absolwent Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, oraz drogowej pełni czynne funkcje kierownika budowy oraz Inspektora nadzoru Inwestorskiego.

W dorobku posiada także szereg sporządzonych opinii i ekspertyz technicznych oraz kosztorysów budowalnych. Praca przy realizacji takich inwestycji jak: budowa dróg różnych kategorii od autostrad dróg ekspresowych po drogi wojewódzkie i gminne oraz uczestnictwo podczas realizacji budów kubaturowych ,umożliwiła mi poznanie złożonych procesów zagadnień całego procesu budowlanego.
Doświadczenie to procentuje jakością wykonywanych usług w obecnych przedsięwzięciach jak i w przyszłych realizacjach.

Z poważaniem

Właściciel Piotr Branicki